Informatie over het het energiebesparingsfonds
Algemene informatie over energie energietarieven


Deze website is te koop tegen elk ernstig bod.   Meld u via www.dns.be
 

Mazouttarieven

Op de officiŽle mazoutprijs (onder andere stookolie voor huishoudelijk gebruik) worden meestal kortingen gegeven. Voor mazout is de officiŽle prijs dus eigenlijk een maximumprijs. Petroleumproducten zijn immers onderhevig aan een programma-akkoord met de Regering. Dit is niet het geval voor aardgas en elektriciteit (zie hierboven).

De prijzen van stookolie en andere petroleumproducten wijzigen bijna dagelijks. De prijs van vandaag voor huishoudelijk gebruik (gasoil) worden op deze website bekendgemaakt.

Opgelet: Branstofprijzen aan de pomp (bezine, diesel, LPG, petroleum) vind u Hier.

 

Korting op uw factuur bij hoge mazoutprijs

 

In 2005 kregen de gezinnen die met stookolie verwarmen vanaf 1 oktober een directe korting op hun factuur van 17,35 %. De federatie van Belgische brandstoffenhandelaars waarschuwde de klanten eind 2005 nog om niet te wachten tot de laaste 14 dagen van december om stookolie te bestellen. Deze regeling liep op 31 december 2005 immers alweer af. De korting werd door de overheid toegekend, via een aanpassing van de BTW.

Sinds 1 januari 2006 kan men niet meer genieten van de korting. Door deze korting was de prijs voor iedere leverancier dezelfde, namelijk 50 eurocent. Nu kunnen de leveranciers wel opnieuw zelf kortingen toestaan, aangezien de prijs van de stookolie niet meer automatisch geplaffoneerd is op 50 eurocent per liter.

Op dit ogenblik doet zich een omgekeerde evolutie voor. De stookolieprijs is, afgezien van de inflatie, nog nooit zo goedkoop geweest.

 

Terugbetaling stookolie factuur

275.580 Belgische gezinnen die tussen 1 juni en 31 december 2005 huisbrandolie gekocht hebben en dit aan de fiscus hebben laten weten, kregen nog gauw voor het einde of het begin van het nieuwe jaar hun energiecheque uitbetaald. Het ging om een totaal bedrag van 26,7 miljoen euro.

Minister van financiŽn Reynders verwacht dat hij in totaal zo'n 25 miljoen euro zal moeten ophoesten als iedereen zijn aanvraag zal hebben ingediend. Staatsecretaris voor de Modernisering van de FinanciŽn had eerder verklaard dat de uitbetaling niet meer voor het jaar 2005 zou zijn. Voor de eerste 120.358 aanvragers gebeurde dat dus wel degelijk voor het einde van 2005.

Tussen 1 oktober en 31 december 2005 kregen gezinnen die hun huis verwarmen op huisbrandolie een directe korting van 17,35 procent op hun stookoliefactuur (zie hierboven).

De mensen die aardgas gebruiken zullen zoals beloofd eveneens een rechtstreekse korting op hun factuur krijgen. Voor hen zal de korting 6,4 procent bedragen, aangezien de gasprijzen niet in dezelfde mate zijn gestegen. De korting zal worden toegekend tijdens de eerste helft van 2006. Voor elektrische verwarming wordt niet tussengekomen op de factuur, aangezien de elektriciteitskosten veel minder zijn gestegen (zie hoger voor een berekening van uw elektriciteitskosten).

 

 

Sorry, te laat!

Voor diegenen die hun stookolie hebben gekocht tussen 1 juni 2005 en 30 september 2005 was er nog tijd tot om terugbetaling te vragen van een gedeelte van de factuur bij de fiscus. De fiscus betaalde u terug als u hem voor 31 mei 2006 een formulier toestuurde, tesamen met uw factuur of leveringsbon. Het formulier vindt u nog steeds op www.mazoutprijs.be, maar het opsturen ervan heeft dus geen zin meer.

 

Dan toch liever met hout?

De hoge petroleumprijzen zetten sommige mensen aan om met hout te stoken. Denk je er ook aan? Surf dan eens naar www.verwarmingskosten.be/houtpellets.htm of www.verwarmingskosten.be/houtkachels.htm.

 

Betaal je toch zelf je eigen korting?

Inderdaad, dat leek de bedoeling. Maar de pers had het in de gaten, zodat de regering het nu in alle toonaarden ontkent.
Meer info

 

Glansrijk geslaagd met twaalf op honderd!

De regering was tot eind maart 2006 op zoek naar 100 miljoen euro die zij van de petroleummaatschappijen leende (zonder interest!) en, zoveel is wel duidelijk, natuurlijk ook moest teruggeven. Dit zinde haar echter niet (zie "Een korting van 17,35 % op de factuur?"). Zij wou het hele bedrag kwijtgescholden zien. Later bleek dat de regering al een genoegen zou nemen met 60 miljoen euro, maar het werd op 29 maart 2006 dan uiteindelijk maar 12 miljoen. Of toch weer niet? Zie "Joepie Twaalfmiljoen"

 

Sociaal stookoliefonds

Er bestaat een mazoutcheque voor wie afhankelijk is van sociale inkomens
Meer info ...

 

Gespreide betaling van uw mazoutfactuur

Eind december 2005 werd de zogenaamde programmawet goedgekeurd. In deze wet wordt de gespreide betaling van de factuur voor de aankoop van huisbrandolie geregeld. De regering had immers voorzien dat de mazoutleveranciers gepreide betaling moesten toestaan. Volgens de regering stappen nog onvoldoende handelaars vrijwillig in het systeem. Daarom voorziet de wet dat de regering hen nu desnoods kan verplichten om de betaling door de klanten te laten spreiden.

 

Ook elektriciteits- en gasprijzen schommelen

Energieleveranciers kopen hun energie op de energiemarkten. Daar verkopen de energieproducenten hun productie. Sommige producenten zijn ook wel leveranciers en verkopen hun energie zelf aan zowel industriŽle- als huishoudelijke klanten. Maar ze doen dat dan wel aan de marktprijzen, met daarbovenop nog een kleine marge voor hun winst en de kosten.

Op de markt kunnen ze energie kopen en verkopen voor levering tijdens het volgende jaar, volgend kwartaal, volgende maand, volgende dag of zelfs voor bepaalde uren van de dag.

Natuurlijk komt dat niet altijd overeen met wat de klanten nodig hebben, want gas en voornamelijk elektriciteit, kan niet gestockeerd worden. Het verbruik is dus weinig voorspelbaar. Naast de langetermijn aan- en verkopen is er dus ook nog nood aan transacties op heel korte termijn, die het verschil maken tussen wat eerder is overeengekomen en wat op het ogenblik zelf wordt aangekocht of verkocht.

Aangezien het energieverbruik maar af-en-toe wordt gemeten, typisch elk jaar bij de afrekeningsfactuur, terwijl de kosten van dag tot dag, zelfs van uur tot uur, anders zijn, wordt er een verdeling gemaakt van de totale geleverde energie over te tijd waarop de factuur betrekking heeft.

Hoe dat juist in mekaar zit, vindt u hier.

 

Ter herinnering:
De stookolieprijs van vandaag voor huishoudelijk gebruik (gasolie normaal en extra) worden op deze website bekendgemaakt.

 

Opgelet : de mazoutprijzen zijn aan frequente schommelingen onderhevig (zie Wijzigingen van de officiele mazoutprijs).
Mazoutprijs.be en Energietarieven.be kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor verouderde of verkeerde informatie. Andere brandstofprijzen of petroleumprijzen worden hier niet vermeld.


Geen emailadres beschikbaar
Publiciteit:
Mazoutprijzen.be is een onderdeel van energietarieven.bee.
Bezoek misschien ook even www.verwarmingskosten.be